Cát nghiền cho bê tông và vữa

Cát nghiền là hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước 5mm thu được do đập hoặc nghiền từ các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc sắc.

Cát nghiền có thể được sử dụng trong công trình xây dựng tùy theo thiết kế cấp phối và phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9205:2012 “Cát nghiền cho bê tông và vữa”.

Xỉ gang và xỉ thép

Xỉ gang (xỉ lò cao) và xỉ thép là phụ phẩm của quá trình sản xuất gang và thép tương ứng. Do đặc tính khác nhau của mỗi loại xỉ nên xỉ gang và xỉ thép có khả năng sử dụng trong phạm vi nhất định.

Xỉ gang, xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng cần phải được thử nghiệm và đáp ứng theo quy định về kiểm soát chất lượng.

Xỉ gang và xỉ thép có thể ứng dụng cho các hạng mục sau:

– Làm cốt liệu cho bê tông: Đối với ứng dụng làm cốt liệu cho bê tông, xỉ lò cao làm nguội chậm và xỉ hạt lò cao là 2 lại xỉ thường được sử dụng. Xỉ thép có cường độ cao, độ bền tốt nhưng do có tính nở nên ít được sử dụng làm bê tông trong thực tế.

– Làm vật liệu cho san lấp, đắp nền cho công trình xây dựng và giao thông: Xỉ gang và xỉ thép rất thích hợp làm vật liệu cấp phối hạt không trộn với chất kết dính (vật liệu rời) do chúng có những đặc tính tốt như: cường độ cao, chống mài mòn tốt, góc nội ma sát cao.

Vì vậy, xỉ gang, xỉ thép được ứng dụng nhiều làm vật liệu đắp, san lấp trong xây dựng và làm lớp nền, móng cho công trình giao thông, đặc biệt xỉ thép làm vật liệu cho lớp móng đường có khả năng chịu tải trọng lớn.

 Xỉ gang và xỉ thép còn được ứng dụng làm cốt liệu cho bê tông nhựa nóng asphalt cho đường giao thông.