Phân biệt khái niệm ống Tube và ống Pipe

Phân biệt khái niệm ống Pipe và ống Tube. Pipe và tube khi dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là ống. Giống nhau là đều có hình dạng ống trụ. Khác nhau chủ yếu là pipe được đo bằng kích thước danh định (NPS) dựa trên đường kính trong ID, Ví dụ: ID ống của 1 … Xem thêm
0936252539
Liên hệ