Phân biệt khái niệm ống Tube và ống Pipe

Rate this post

Phân biệt khái niệm ống Pipe và ống Tube.

Pipe và tube khi dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là ống.

Giống nhau là đều có hình dạng ống trụ.

Khác nhau chủ yếu là pipe được đo bằng kích thước danh định (NPS) dựa trên đường kính trong ID,

Ví dụ: ID ống của 1 kích thước danh định (Nominal Pipe Size) NPS 2″ ứng với các schedule bề dày khác nhau là:

* schedule 40 is 2.067″

* schedule 80 is 1.939″

Như vậy ID của ống gần bằng 2″ và kích thước danh định của ống (NPS) có sự liên hệ với ID, trong khi OD của ống là 2.375 cho cả 2 schdule.

Trong khi tube đo bằng kích thước danh định dựa vào đường kính ngoài OD, với 1 đường kính ngoài có nhiều loại tube với bề dày khác nhau.

Trong ứng dụng thực tế thì:

Pipe hay thường dùng làm vận chuyển lưu chất (bên trong ống), hoặc lưu giữ bên trong ống, trong khi tube có thể có sự trao nhiệt với bên ngoài.

Một ví dụ điển hình là các tube trong trao đổi nhiệt hay trong nồi hơi, trong khi pipe lại vận chuyển hơi đi sử dụng và không cho nhiệt thoát ra ngoài bằng cách bảo ôn.

0936252539
Liên hệ