• Công ty chỉ ưu tiên đơn hàng số lượng lớn, các đơn hàng nhập lẻ, nếu vị trí công trình xa qua thường từ chối cung cấp. Tôi nghĩ công ty cần có giải pháp tốt hơn để có thể phục vụ các công trình lấy số lượng ít thép lẻ, như vậy thương hiệu sẽ phát triển

0936252539
Liên hệ