• Công ty chỉ ưu tiên đơn hàng số lượng lớn, các đơn hàng nhập lẻ, nếu vị trí công trình xa qua thường từ chối cung cấp. Tôi nghĩ công ty cần có giải pháp tốt hơn để có thể phục vụ các công trình lấy số lượng ít thép lẻ, như vậy thương hiệu sẽ phát triển

  Dương Quang Trung
  Cai thầu xây dựng
 • Hàng Hòa Phát của công ty giá tương đối tốt so với các nơi khác. Loại CB300 và CB400 đi thí nghiệm luôn đạt nên rất yên tâm khi đưa vào công trình. Đội giao hàng khá chuyên nghiệp và thân thiện.

 • Tuy giao hàng đôi lúc chậm tiến độ so với  dự kiến, nhưng đây là một trong những nơi báo giá Hòa Phát, Việt Mỹ canh tranh nhất trong các nhà cung cấp tôi từng làm việc. Chỉ cần điều chính lại quy trình vận chuyển tôi nghĩ công ty sẽ phát triển rất tốt.

 • Báo giá chuyên nghiệp, và giao dịch nhanh chóng. Hàng vận chuyển đi xa vào tận Huế và Quảng Bình cước phí vận chuyển khả ổn. Tuy nhiên điều kiện thanh toán cần linh hoạt hơn, nên có chính sách công nợ tốt cho khách hàng lâu năm và dự án lớn.

  Lê Hữu Anh Khoa
  Trưởng Phòng Vật Tư
0936252539
Liên hệ