• Tuy giao hàng đôi lúc chậm tiến độ so với  dự kiến, nhưng đây là một trong những nơi báo giá Hòa Phát, Việt Mỹ canh tranh nhất trong các nhà cung cấp tôi từng làm việc. Chỉ cần điều chính lại quy trình vận chuyển tôi nghĩ công ty sẽ phát triển rất tốt.

0936252539
Liên hệ