Vật liệu xanh – Cơ hội mới cho các nhà đầu tư

Giảng đường Trường Đại học California-Berkeley sử dụng vật liệu xanh trong xây dựng. Trong tương lai gần, phát triển công trình xanh sẽ là một xu hướng của ngành Xây dựng. Ngoài việc chọn lựa “đất xanh”, “cây xanh”,… thì vật liệu xanh cũng là một tiêu chí quan trọng không kém để công … Xem thêm
0936252539
Liên hệ