Khác nhau giữ giao hàng sắt thép theo Barem và theo Cân thực tế

1.    Đơn trọng: Là trọng lượng tiêu chuẩn của một cây thép  ( Quy định chính xác trong TCVN 1651-2:2008)được các nhà máy áp dụng làm tiêu chuẩn trong sản xuất. Hay có thể gọi Đơn trọng là trọng lượng lý thuyết của một cây thép. Ví dụ: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1651-2:2008) … Xem thêm
0936252539
Liên hệ