Bộ trưởng Xây dựng: Yêu cầu theo dõi giá vật liệu, đặc biệt là giá thép xây dựng

Rate this post

Trước diễn biến tăng giá của nhiều loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi, bám sát, đưa ra giải pháp phù hợp.

Mới đây, tại Hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng mạnh, nhất là vật liệu xây dựng. Điều này tác động đến đầu vào của các ngành sản xuất khác và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Vật liệu Xây dựng theo dõi, bám sát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép xây dựng, kịp thời đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, phải theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; tổng hợp thông tin biến động thị trường bất động sản Quý II/2021.

Về quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác quy hoạch xây dựng cần có tầm nhìn dài hạn, bài bản, khắc phục chất lượng và tiến độ lập quy hoạch xây dựng.

Tiếp tục nghiên cứu thẩm định Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2040; Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060… Chủ động bố trí nguồn lực thẩm định đồ án quy hoạch theo hình thức họp trực tuyến, tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Nghiên cứu sửa đổi Luật quản lý phát triển đô thị gắn với quy hoạch nông thôn.

Cuối cùng, về công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty HUD và Vicem giai đoạn 2021 – 2025.

Cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện công tác cổ phần hóa HUD và Vicem trên nguyên tắc phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đúng phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo toàn vốn nhà nước, không để thất thoát tài sản, vốn nhà nước; theo dõi sát tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để chỉ đạo kịp thời.

0936252539
Liên hệ