Riêng trong tháng 6/2021 nhập khẩu 707.605 tấn phế liệu sắt thép, tương đương 325,14 triệu USD, giá trung bình 459,5 USD/tấn, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 12,8% kim ngạch và giá tăng 12,9% so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 thì tăng mạnh 58,5% về lượng, tăng 197,2% về kim ngạch và tăng 87,5% về giá.
Các thị trường cung cấp phế liệu sắt thép cho Việt Nam chủ yếu từ Nhật Bản và Mỹ trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Nhật Bản 6 tháng đầu năm đạt 1,42 triệu tấn, tương đương 638,15 triệu USD, giá 448,5 USD/tấn, giảm 6,2% về lượng, nhưng kim ngạch tăng mạnh 53,8% và giá tăng 64%, chiếm 41,3% trong tổng lượng và chiếm 44,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Mỹ đứng thứ 2 về kim ngạch, với 814.051 tấn, tương đương 337,68 triệu USD, giá 414,8 USD/tấn, chiếm gần 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thépcủa cả nước, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng tương ứng 143,4%, 297,3% và 63,2%.
Tiếp sau đó là thị trường Australia, chiếm 7,5% trong tổng lượng và chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch, với 258.826 tấn, tương đương 115,64 triệu USD, giá 446,8 USD/tấn, cũng tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 75,7% về lượng, tăng 190,6% về kim ngạch và tăng 65,4% về giá. 

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu ng bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 6 tháng đầu năm 2021 tăng gần 116%

Nguồn tin: Vinanet