Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Khắc phục khó khăn nhờ đối pháp hợp lý

Không giống như các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực, năm 2017, ngoài khó khăn chung về thị trường, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên còn phải giải quyết những tồn tại của Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II. Tuy nhiên, với nhiều đối pháp sản xuất, kinh … Xem thêm
0936252539
Liên hệ